NÁVOD K POUŽITÍ
Návod k použití:
 • Při roztahování dbát, aby se jednotlivé silonové čelisti nepokládaly přes dělící rovinu základního šestidílného stolu, ale aby byly položeny na jednotlivé roztahovací  segmenty.
 • Při roztahování na větší průměr použijte tento postup:
 1. Nasaďte na zvolený průměr čelistí roztahovanou redukci, nebo rouru.
 2. Začněte s roztahováním čelistí do doby, kdy Vám odpor na páce naznačí, že začínáte roztahovat hrdlo.
 3. Od tohoto okamžiku sledujte stupnici měřidla a požadovaný průměr klidně přetáhněte a to minimálně o  1mm. V případě, že budete roztahovat např. redukci ze 140mm na 155mm je potřeba první roztažení přetáhnout o něco více, protože dochází ke vtažení materiálu mezi jednotlivé roztahovací segmenty.
 4. Po tomto prvotním roztažení je třeba stlačit píst o trochu dolů a uvolnit čelisti. Následně vysuneme rouru směrem nahoru, otočíme mimo čelistí tak, abychom vtažené části hrdla umístili na střed čelistí.
 5. Znovu nasadíme na čelisti a pokračujeme v roztahování už na požadovaný průměr.
 6. Při takto zvoleném postupu by mělo být hrdlo pěkně kulaté, bez viditelných hran už po jednom pootočení.
 • Pozor! Neroztahovat až na doraz (nebezpečí deformace)!
 • Max. roztažnost na jeden zátah – 25 mm.
 • Po každém použití uvést zařízení do základní polohy a uzavřít odpouštěcí šroub.

 

Používat k roztahování těchto materiálů:

 • nerezová ocel do síly materiálu – 1mm
 • uhlíkatá ocel do síly materiálu – 2mm

 

 

Údržba:

 • Udržovat v čistotě.
 • Pravidelně mazat třecí plochy ocelových čelistí a silonového kužele silikonovým sprejem s příměsí teflonu.
 • Pravidelně mazat spodní třecí plochu mezikruží a šest spodních vodících segmentů pracovního stolu.
 • Pozor! Nemazat styčnou plochu mezi horní třecí plochou mezikruží a šesti horními segmenty pracovního stolu!
 • Periodicky kontrolovat utažení imbusových šroubů s kuželovou dosedací plochou.

 

 

 

ZGQ5MjgzY